HandelsbetingelserProdukter og tjenester udbydes af


Jordemoder & Coach Camilla Kristiansen

Cvr nr 43561049

Lyngborghave 14, st tv, 3460 Birkerød, Danmark.

Mail: kontakt@camillakristiansen.dk


Alle priser er i danske kroner og er inklusiv moms medmindre andet er angivet.


Personoplysninger


Vi videregiver ikke personoplysninger om vores klienter eller kunder, medmindre dette fremgår tydeligt. Vi forbeholder os retten til at lukke for adgangen til produkter, såfremt de indtastede personoplysninger er åbenlyst falske.


Brugsaftale ved køb af online produkter


Produkter der købes, er udelukkende henvendt til Dem personligt og må kun benyttes af Dem og deres husstand. Enhver form for erhvervsmæssigt formål er ikke tilladt, ligesom det heller ikke er tilladt at foretage enhver form for videregivelse af produktet/produkterne. Hvis De ønsker at citere noget af det købte materiale, skal dette foregå på korrekt akademisk vis. Alle online-produkter og andet materiale er omfattet af loven om ophavsret. De er skrevet, layoutet, produceret og distribueret af © Camilla Kristiansen .


Du er velkommen til at bruge online-produkterne til personligt brug, det vil sige, at du må bruge dem privat, udskrive PDF filer og downloade videoer/lydfiler, men du må derimod ikke (hverken gratis eller mod betaling) dele, kopiere, udlåne, publicere, sælge eller på nogen anden måde videregive dem. Det er heller ikke tilladt at anvende online-produkterne til undervisning uden forudgående tilladelse.


Fortrydelsesret ved køb af digitale produkter


På Camilla Kristiansens digitale produkter er der 14 dages fortrydelsesret. Denne fortrydelsesret bortfalder, så snart produktet tages i brug. Tilfredshedsgaranti og returret tilbydes kun, hvis det fremgår på det pågældende produkts salgsside.


Betingelser ved ammevejledning, personlig coaching / vejledning


Ved ammevejledning, personlige coaching og øvrige former for vejledning er der fuld fortrolighed og tavshedspligt.


Ansvarsfraskrivelse


Alt indhold på hjemmesiden, i ammevejledning, personlig coaching samt online produkter og øvrige materialer bygger på mine uddannelser samt kurser og personlige erfaringer og skal betragtes som en inspiration og viden, der stilles til rådighed uden nogen form for garanti.